Danmark 2010 - en vejledning til nationen for 'verdens lykkeligste folk`;
Overgaden, Institute of Contemporary Art, Cph., Denmark (2010)
www.overgaden.org

Ansøgningsskema for humanitær ophold.pdf


The blessed land, 2010 


The blessed land, 2010 


The blessed land, 2010